headerFoto

Start

Gedrag

Rusten

De dag van een koe ziet er heel anders uit dan de dag van een mens. Wij eten ’s morgens, ’s middags en ’s avonds, dus 3 keer per dag. Koeien eten en drinken wel negen keer op een dag en dat duurt wel acht uur! Wij gaan naar school of naar ons werk en misschien sporten we nog. Een koe ligt een groot deel van de dag. En niet alleen om uit te rusten, maar ook om nog een keer op haar eten te kauwen. Dit noemen we herkauwen. Een koe ligt bijna twaalf uur per dag op de grond om te rusten en herkauwen. Dat is de helft van de dag!

Rustende koe met haar kalf

Rustende koe met haar kalf

Foto: Annemarije Verspuy

Leven in een groep

Koeien leven in een groep. Zo’n groep koeien noemen we een kudde. In het wild bestaat een kudde uit ongeveer 20 koeien. Koeien die bij dezelfde groep horen, doen elkaar na. Als de een gaat eten, gaat de rest ook eten. Eén van de koeien in de kudde is de baas, de leider van de groep. Meestal doet de leider van de kudde voor wat ze gaan doen en de rest doet het dan na. Behalve de leider, zijn sommige koeien ‘belangrijker’ dan andere in de kudde en mogen bijvoorbeeld eerder eten of een goed plekje uitkiezen. Zo heeft iedere koe haar eigen plaats in de kudde. Deze verdeling heet de rangorde.

Kudde koeien

Kudde koeien

Foto: Rob Doolaard

Voortplanting

Als een koe een kalf in haar buik heeft, is de koe drachtig. Een koe is ongeveer 280 dagen drachtig, dit is ongeveer negen maanden, net als bij mensen. Als een kalf geboren wordt, komen eerst zijn voorpoten naar buiten. Dan komt de kop en daarna de rest van het lichaam. Kalveren kunnen bijna meteen na de geboorte lopen en gaan daarna melk drinken bij de moeder.

Geboorte van een kalf