headerFoto

Start

Colofon

Deze website is tot stand gekomen met behulp van een subsidie van het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie in het kader van de Kigo-regeling (Kennis Innovatie Groen Onderwijs). Het informatiegedeelte van de website en het lesmateriaal zijn ontwikkeld door HAS Hogeschool Den Bosch in samenwerking met Fontys PABO 's Hertogenbosch, ZLTO, Landelijke Dierenbescherming en Wageningen Universiteit. Wij danken GroenKennisnet voor de ondersteuning bij het bouwen van de website.logo_DWW

Lessen en informatie van de website mogen kosteloos gebruikt worden in het basisonderwijs
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van de website of de lessen, kunt u contact opnemen met HAS Hogeschool Den Bosch, via EL@HAS.NL


log HAS

Licentie

De wiki is gepubliceerd onder de Creative Commonsijk licentie.

logo

Verwijs in uw publicatie als volgt naar deze wiki

Groen Kennisnet (2017), Dierenwelzijnslessen. Geraadpleegd op [datum] van [https://dierenwelzijnslessen.groenkennisnet.nl/].

Logo Groen Kennisnet:

logoGroen kennisnet