headerFoto

Start

Kerndoelen

In de kerndoelen PO wordt dierenwelzijn niet expliciet genoemd. Impliciet komt dierenwelzijn wel terug in de kerndoelen. Dierenwelzijn is te koppelen aan:


In de kerndoelen 40 en 41 staat de kennis over dieren centraal, noodzakelijk om zelf een verantwoorde keuzes te kunnen maken, keuzes gebaseerd op de beide andere kerndoelen waarbij het gericht zijn op het welzijn van dieren een belangrijke rol speelt. De website heeft daarom als eerste doel om de leerlingen zoveel mogelijk informatie te bieden over de dieren zelf en de eisen die gesteld kunnen worden aan zijn omgeving zodat het dier zijn natuurlijke gedrag zoveel mogelijk kan vertonen. Dit aanbod wordt voor de leerlingen zoveel mogelijk in een betekenisvolle context geplaatst: in de rol als consument van dierlijke producten en door aan te sluiten bij de eigen leefwereld waarin (huis)dieren een belangrijke rol spelen. Als consument kan de leerling indirect invloed uitoefenen op het dierenwelzijn van boerderijdieren.

Kinderen bepalen vaak niet zelf wat ze eten, dat doen met name de ouders. Door deze lessen stelt u hen wel in staat om zich daar een mening over te vormen. Deze website richt zich met name op boerderijdieren. We gaan er echter vanuit dat dit ook een positief effect heeft op de houding t.o.v. de dieren in de eigen omgeving.

De website is bedoeld als bron van informatie voor docenten en leerlingen. Voor docenten zijn er kant en klare lessen over dierenwelzijn beschikbaar, suggesties voor het organiseren van een thema en veel inhoudelijke informatie. De meerwaarde is dat gericht gewerkt wordt aan het verhelderen van waarden en normen en indirect daarmee op het gedrag van leerlingen. Er zijn aanvullingen te vinden op uw geplande biologielessen waarmee de les eenvoudig uit te breiden is naar een les waarin dierenwelzijn centraal staat. Dierenwelzijnslessen zijn dus een aanvulling op de traditionele biologielessen. Dierenwelzijnslessen kunnen uitstekend gecombineerd worden met smaaklessen (www.smaaklessen.nl).