headerFoto

Start

Leerlijn

De lessen in dit lespakket zijn opgebouwd volgens de lijn biologie-houderij-wetgeving-ethiek volgens de domeinbeschrijving dierenwelzijn, die in 2011 is uitgegeven door Veldwerk Nederland. De complete domeinbeschrijving kunt u hier downloaden.

In het algemeen leren kinderen reflecteren op: wat weet ik – wat kan ik – hoe ga ik ermee om. Alle dierenwelzijnsthema’s (biologie, houderij en wetgeving en ethiek) worden behandeld rondom de zeven diersoorten: koe, varken, kip, konijn, geit, honingbij en vis. Voor elke diersoort is de inhoud opgebouwd rondom:

  1. Hoe zit het dier in elkaar en wat heeft het nodig (biologie)?
  2. Hoe houden we het in Nederland (houderij en wetgeving)?
  3. Wat vinden we ervan (ethiek)?
  4. Welke keurmerken staan voor welke houderijsystemen?
  5. Wat koop ik / wat kopen mijn ouders?
  6. Wat eet ik?
  7. Wat betekent de keus voor een bepaald product voor het welzijn van het dier?

Steeds wordt de link gelegd met het product in de winkel en het koopgedrag.