headerFoto

Start

Hokken en stallen

Geiten kunnen op verschillende manieren gehouden worden. De ene manier is beter voor de geit dan de andere. Maar dat kost dan ook weer meer geld. De verschillende manieren om geiten te houden zijn:

wetten en regels

De belangrijkste wet is de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. In het kort wordt deze ook wel de GWWD genoemd. In deze wet wordt bijvoorbeeld geschreven dat je dieren niet zomaar pijn mag doen of dat je ze geen honger mag laten lijden. Vanaf 1 januari 2013 komt er een nieuwe wet, de Wet Dieren. Deze lijkt veel op de GWWD, maar is nog uitgebreider.

In de GWWD staan vooral algemene regels. Bij de GWWD horen heel veel besluiten, die per diersoort vertellen hoe mensen de dieren moeten houden. Zo staan er regels over het houden van varkens in het Varkensbesluit en van legkippen in het Legkippenbesluit.

Door de overheid en de Algemene Inspectiedienst wordt gecontroleerd of boeren zich aan de regels houden.

Zin in een spelletje?

Geiten leven ook in het wild. De geiten in dit spelletje willen niet graag binnenzitten en proberen te ontsnappen. Help jij ze om de deur te vinden?

Klik hier om te beginnen.

geit