headerFoto

Start

Soorten - Rassen

Over de hele wereld bestaan wel meer dan 200 verschillende geitenrassen.

Sommige geiten worden speciaal voor de melk gehouden, deze geiten noemen we melkgeiten. De belangrijkste melkrassen in Nederland zijn:


Geitenboeren in Nederland houden vaak meerdere rassen door elkaar.

Geitensoorten

Van links naar rechts: de Nederlandse witte geit, de Toggenburger en de Nederlandse bonte geit

Foto: Teunie

TERUG