headerFoto

Start

Gedrag

In een bijenvolk heb je drie verschillende soorten bijen:


Elke bij heeft een eigen taak.

Een werkster, de koningin en een dar

Een werkster, de koningin en een dar

Foto: onbekend

Wist je dat!
Een jonge honingbij wordt een larve genoemd.

Soorten bijen

Koningin

In een kolonie leeft één koningin. De belangrijkste taak van de koningin is het leggen van eitjes. Zij is de enige die eitjes legt en dat doet ze haar hele leven. Ze legt de eitjes in speciale hokjes die cellen heten. Uit de eitjes komen weer nieuwe larven. Deze larven worden later weer bijen. Elke dag legt ze wel bijna 2.000 eitjes. Ze zorgt niet zelf voor haar larven, dan doen de werksters. Een andere taak van de koningin is het bij elkaar houden van de bijenkolonie.

Koninginnencel

Koninginnencel

Foto: Waugsberg

Werkster

Een werkster is een vrouwtjeshoningbij die geen eitjes kan leggen. Er zijn verschillende soorten werksters, die ieder een eigen taak hebben. Ze zien er wel allemaal hetzelfde uit. Welke taak een werkster heeft hangt af van haar leeftijd.

Een werkster begint als een voedsterbij. Ze is dan 3 dagen oud en doet dit tot ze 20 dagen oud. Voedsterbijen geven de larven honing en stuifmeel te eten, zodat ze groot en sterk worden. Als een bij 6 dagen oud is, kan ze ook een poetsbij worden. Een poetsbij maakt lege cellen schoon en maken kapotte cellen weer zo goed als nieuw. Pas vanaf een leeftijd van 18 dagen kan een werkster een haal- of speurbij worden. Ze zoekt dan naar nectar en stuifmeel

Nectar en stuifmeel zoeken

Dar

Darren zijn de mannetjesbijen. Ze zijn iets groter dan de werksters, hebben grotere ogen en hebben geen angel om te steken. De darren hebben maar één taak: jonge bijen maken met de koningin.

Darren hebben grotere ogen

Darren hebben grotere ogen

Foto: onbekend