headerFoto

Start

Soorten

We houden kippen voor hun eieren of voor het vlees (bijvoorbeeld de kipnugget op je bord). Ook worden kippen voor de hobby gehouden door mensen thuis in de tuin.

Wilde kippen

De kippen die we nu zien en kennen, zijn ontstaan uit wilde kippenrassen. Ongeveer 8.000 jaar geleden begonnen mensen wilde kippen te houden. De mensen van vroeger kozen met welke dieren ze verder wilden fokken en met welke dieren niet. De beste kippen (bijvoorbeeld die met de mooiste kleur, of die de meeste of grootste eieren legden) lieten ze kuikentjes krijgen. Hierdoor veranderden de kippen die ze hielden. Er kwamen meer kippen met mooie kleuren of die veel of grote eieren legden.

Bankivahoen

Bankivahoen

Foto: Lip kee Yap

kippenrassen

Over de wereld ontstonden duizenden kippenrassen. De meeste rassen zijn door de mensen zelf gefokt door dieren te kiezen die bijvoorbeeld mooie veren hebben of veel eieren leggen. Zo zijn verschillende rassen ontstaan voor bepaalde boerderijen (bedrijfsrassen, kippenrassen die gehouden worden speciaal voor de eieren of het vlees) en voor de hobby (bijvoorbeeld sierkippen). De bedrijfsrassen worden in legrassen en vleesrassen ingedeeld. Een vleesras is vooral gekozen op een snelle groei en dat ze snel dik worden. Legkippen zijn vooral gekozen op het leggen van veel eieren van een bepaalde grootte.

Nederlandse sabelpootkriel

Nederlandse sabelpootkriel

Foto: Renskos