headerFoto

Start

Hokken en stallen - Voedsters met jongen

Een voedster met jonge konijntjes heeft meer ruimte nodig dan een voedster alleen. Elk moederkonijn moet daarom minstens 0,45 vierkante meter ruimte hebben. Dat is ongeveer net zo groot als je tafeltje. In zo’n kooi kan een konijn languit liggen. Voor een konijn is het normaal om op deze manier te liggen. Ze kunnen niet rennen of huppelen in de kooi.

Voedsters op een konijnenhouderij

Voedsters op een konijnenhouderij

Foto: Kninepleats

TERUG