headerFoto

Start

Hokken en stallen

Konijnen die als huisdier worden gehouden, zitten vaak binnen in een klein hok, of buiten in een groot hok met stro. De konijnen die voor het vlees worden gehouden, zitten altijd binnen en vaak in kooien van gaas. Ook de bodem is van gaas. Zo valt de poep en plas namelijk uit de kooi op de grond. Hierdoor blijft het schoner waar de konijnen zitten. Voor de konijnen is het fijner om op hooi of stro te lopen, maar dat is minder goed schoon te houden. De konijnen kunnen dan ziek worden van het vieze stro.

De konijnen zitten vaak samen in een kooi met hun broertjes en zusjes. De vaders zitten meestal alleen in een kooi en de moeders soms samen. De konijnen op een boerderij zitten dus niet allemaal bij elkaar in een groot hok.

Wetten en regels

De belangrijkste wet is de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. In het kort wordt deze ook wel de GWWD genoemd. In deze wet wordt bijvoorbeeld geschreven dat je dieren niet zomaar pijn mag doen of dat je ze geen honger mag laten lijden. Vanaf 1 januari 2013 komt er een nieuwe wet, de Wet Dieren. Deze lijkt veel op de GWWD, maar is nog uitgebreider.

In de GWWD staan vooral algemene regels. Bij de GWWD horen heel veel besluiten, die per diersoort vertellen hoe mensen de dieren moeten houden. Zo staan er regels over het houden van varkens in het Varkensbesluit en van legkippen in het Legkippenbesluit.

Door de overheid en de Algemene Inspectiedienst wordt gecontroleerd of boeren zich aan de regels houden.