headerFoto

Start

Welzijn

Vis

Voor de vis is het natuurlijk belangrijk dat hij gezond is. Als hij alles krijgt wat hij nodig heeft, is zijn welzijn goed. Wat een dier nodig heeft om een goed welzijn te hebben, kun je beschrijven met de Vijf Vrijheden. Hierin staat bijvoorbeeld dat een vis eten en drinken moet krijgen, en medicijnen als hij ziek wordt. Een vissoort is afhankelijk van de mens of deze blijft bestaan. Door niet teveel op een vissoort te vissen, kunnen we dit tegengaan.

Visser

De visser wil natuurlijk zoveel mogelijk geld verdienen. Hij heeft veel kosten aan zijn boot, personeel, vergunningen en materialen. Deze kosten moet hij natuurlijk wel terugverdienen. Dat betekent dat hij zoveel mogelijk vis moet vangen om te verkopen.

Viskweker

De viskweker wil zoveel mogelijk vis kweken en verkopen. Ook hij heeft heel veel kosten aan alle materialen die hij nodig heeft en deze kosten moet hij natuurlijk wel terugverdienen. Dit betekent dat hij veel vis moet kweken en verkopen.

Klant in de winkel

De viseter wil een lekker stukje vis op zijn of haar bord, liefst niet al te duur. Tegenwoordig vinden mensen het steeds belangrijker om te weten waar de vis vandaan komt. Daarom krijgen mensen de keuze om verantwoorde vis te kopen. Dit is vis die gevangen is volgens speciale regels die goed zijn voor het dierwelzijn. Je kunt dit zien aan het MSC keurmerk.

MSC keurmerk

MSC keurmerk

Vishouder

De vishouder houdt vissen, omdat hij het leuk en mooi vindt. Hij vindt het dus belangrijk dat hij de mooiste vissen kan kopen en houden. Hij wil daar vaak best veel geld aan uitgeven. Hij wil ook niet alleen mooie vissen kopen, hij heeft ook goede apparatuur en materialen nodig om de vissen te kunnen houden.

Partij voor de dieren

De Partij voor de Dieren wil dat er in Nederland beter met dieren wordt omgegaan. Zij wil bijvoorbeeld minder dieren op een boerderij, zodat de dieren meer ruimte hebben. De Partij voor de Dieren wil dat er betere wetten komen in Nederland die zorgen voor een betere behandeling van alle dieren.

Logo Partij voor de dieren

Dierenbescherming

De Dierenbescherming komt op voor de rechten van dieren. Zij wil dat alle dieren goed behandeld worden. De Dierenbescherming is tegen dierenmishandeling. Zij richt zich vooral op huisdieren, proefdieren en wilde dieren. Maar steeds vaker ook op de landbouw. Als er dieren in de landbouw niet goed behandeld worden, komt de Dierenbescherming daartegen in actie. De Dierenbescherming wil bijvoorbeeld dat alle dieren genoeg ruimte hebben en dat ze niet hun hele leven binnen staan.

Logo Dieren bescherming

Klik hier voor de Jeugdwebsite van de Dierenbescherming.