headerFoto

Start

Hokken en stallen

Als je dieren houdt moet je ervoor zorgen dat ze gezond zijn en gezond blijven. Ook hoe het varken gehouden wordt heeft er mee te maken of het varken gezond is of niet. Er zijn verschillende manieren om varkens te houden, dit zijn:

Wetten en regels

De belangrijkste wet is de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. In het kort wordt deze ook wel de GWWD genoemd. In deze wet wordt bijvoorbeeld geschreven dat je dieren niet zomaar pijn mag doen of dat je ze geen honger mag laten lijden. Vanaf 1 januari 2013 komt er een nieuwe wet, de Wet Dieren. Deze lijkt veel op de GWWD, maar is nog uitgebreider.

In de GWWD staan vooral algemene regels. Bij de GWWD horen heel veel besluiten, die per diersoort vertellen hoe mensen de dieren moeten houden. Zo staan er regels over het houden van varkens in het Varkensbesluit en van legkippen in het Legkippenbesluit.

Door de overheid en de Algemene Inspectiedienst wordt gecontroleerd of boeren zich aan de regels houden.